De Groene Bouwer De Groene Bouwer
  Algemeen  |  Duurzaam bouwen  |  Projecten  |  Locaties  |  Opdrachtgevers  |  Bouwpartners  |  Vacatures  |  Links


Bouwteampartners

De Groene Bouwer kiest heel bewust haar bouwpartners. Maar ook omgekeerd wordt dit van de bouwteampartners gevraagd. Ieder kan vanuit zijn of haar eigen deskundigheid het team maximaal inspireren. Een open attitude, positieve grondhouding en enthousiasme zijn onmisbaar in onze bedrijfsvoering.

Duurzaamheid en milieudenken ontstaan veelal vanuit opgelegde normen. De Groene Bouwer vindt het veel uitdagender om binnen haar eigen ambitieniveaus te opereren. Daarbij streven wij ernaar om ons als team te onderscheiden in zowel nieuwbouw als renovatie op de volgende onderdelen:

  • goede afstemming wensen klant / goed informeren gebruiker
  • integrale benadering van totale bouwproces met nadruk op ontwerp, materialen en detailleringen,
    met als primair doel het terugdringen van milieubelasting
  • aandacht voor gezondheid en comfort: gewoon prettig wonen en werken
  • meedenken over een duurzame leefomgeving
  • terugdringen faalkosten in de vorm van procescontrol en ketendenken (zie filmpje)
De Groene Bouwer bv
Beijerinckweg 22
6827 BN Arnhem

Postbus 2020
6802 CA Arnhem

T 026 - 361 69 13
F 026 - 364 17 29

 
       
  © De Groene Bouwer bv