De Groene Bouwer De Groene Bouwer
  Algemeen  |  Duurzaam bouwen  |  Projecten  |  Locaties  |  Opdrachtgevers  |  Bouwpartners  |  Vacatures  |  Links


Duurzaam Bouwen

Het mooie van bouwen is dat intenties, verlangens en denkkracht worden omgezet tot tastbare gebouwen; aktief bezig zijn met onze maakbare leefomgeving.

Binnen De Groene Bouwer wordt duurzaamheid gezien als een belangrijke variabele binnen het geheel van complexe processen. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers, adviseurs en toeleveranciers een richting opgaan die ons allen maximaal inspireert en uitdaagt. Zoekend naar mogelijkheden om onze ambities iedere dag steeds meer waar te maken, koersend in de door ons gekozen richting.

- Download PVE - (Functioneel Programma van Eisen).


De Groene Bouwer bv
Beijerinckweg 22
6827 BN Arnhem

Postbus 2020
6802 CA Arnhem

T 026 - 361 69 13
F 026 - 364 17 29

 
       
  © De Groene Bouwer bv