De Groene Bouwer De Groene Bouwer
  Algemeen  |  Duurzaam bouwen  |  Projecten  |  Locaties  |  Opdrachtgevers  |  Bouwpartners  |  Vacatures  |  Links


Locaties

De Groene Bouwer is op zoek naar locaties of panden waar bouwprojecten op een duurzame wijze gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwbouw en / of herontwikkeling
  • voormalige boerderijen
  • voormalige kloosters
  • voormalige kerken
  • locaties voor 5 tot 25 woningen
Renovatie / verbouw / herbestemming
  • panden voor duurzame renovatie
  • binnenstedelijke inbreidingslocaties
  • renovatie / groot onderhoud woningen
  • renovatie / verbouw kantoren
De Groene Bouwer biedt de volgende diensten aan:
  • projectontwikkeling tot en met realisatie
  • advies toepassing duurzame technieken in combinatie met procesbeheersing
De Groene Bouwer bv
Beijerinckweg 22
6827 BN Arnhem

Postbus 2020
6802 CA Arnhem

T 026 - 361 69 13
F 026 - 364 17 29

 
       
  © De Groene Bouwer bv